onsdag 29. maj 2019 19:18

ITD: Lovende erhvervsudspil fra Venstre

I et nyt erhvervsudspil fra Venstre vil partiet blandt andet lempe en række afgifter og gøre det lettere for virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Udspillet er et udmærket oplæg til de videre drøftelser om bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, og ITD vil i den forbindelse opfordre politikerne til at stille særlig skarpt på initiativer, der kan bidrage til at forløse vækstpotentialerne i vejgodstransporterhvervet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, finansminister Kristian Jensen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har i dag fremlagt udspillet: ”17 initiativer for et stærkere erhvervsliv”, som skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne og sikre grobund for den vækst, der er forudsætningen for velstand og velfærd. Udspillet indeholder mange gode og fornuftige elementer, der er til at gå til, og det er stærkt efterspurgt ude i transportvirksomhederne.

-  Det er håndgribelige og konkrete initiativer, som Venstre i dag har fremlagt, og derfor bakker vi naturligvis også op om udspillet. Det er uhyre vigtigt for erhvervslivet som helhed – og for transporterhvervet i særdeleshed – at virksomhederne sikres gode rammevilkår, der skaber tryghed og forudsigelighed, så virksomhederne tør satse, tør investere og tør ansætte. Det er der særligt behov for nu, hvor vi står overfor nye teknologiske og digitale muligheder, og hvor vi også skal have sat fart på den grønne omstilling af den tunge vejgodstransport, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Venstre foreslår i udspillet blandt andet, at virksomhederne får adgang til mere og bedre arbejdskraft, og vil  derfor sænke den såkaldte beløbsgrænse fra de nuværende 427.000 kr. om året til 350.000 kroner om året for arbejdstagere fra top-30 lande. Samtidig skal positivlisten over lande, hvor fra der kan rekrutteres, udvides, så flere brancher for mulighed for at rekruttere. Herudover skal omprioriteringsbidraget på uddannelse og undervisning fjernes, og så skal medarbejdernes viden og kvalifikationer løftes

- Transporterhvervet står med en kæmpe arbejdskraftudfordring. Halvdelen af de danske lastbilchauffører er over 50 år og 15 procent har rundet de 60 år. Derfor er det enormt vigtigt at fokusere på alle initiativer, der kan tiltrække nye, kvalificerede kræfter og fastholde dem, vi har. Bedre uddannelser og opkvalificering er rigtig gode redskaber, og i takt med at transporterhvervet bliver mere og mere teknisk og digitaliseret, stiller det nye krav til medarbejderne i erhvervet. Den udvikling skal vi være på forkant med i uddannelsessystemet, så virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger. Naturligvis skal vi i branchen også lægge os i selen for at gøre erhvervet attraktivt for alle, der gerne vil ind i transporterhvervet. Det gør vi allerede, men vi står  altså med en kæmpe udfordring, der kalder på handling, siger Carina Christensen.

På klimaområdet rummer udspillet flere vigtige og spændende initiativer, som både kan bidrage til at øge væksten og samtidig gavne klimaet og den grønne omstilling. Her foreslår Venstre at øremærke to tredjedele af væksten i forskningsreserven til grøn forskning, hvilket vil øge den grønne forskning med én milliard kroner i 2025. Samt at gøre Danmark til testland, og lave mere fleksible udbud, der rummer de nyeste teknologiske muligheder. Endelig foreslår Venstre at samle staten, erhvervslivet og organisationerne til en trepartsdrøftelse om, hvordan man fremmer FN’s 17 klimamål.

-  Vi skal fremme en vækst, der er baseret på grønne og bæredygtige løsninger. Her efterlyser vi i ITD langt højere ambitioner for den tunge vejgodstransport. Vi står med en sektor, der rigtig gerne vil den grønne omstilling, og derfor er det højaktuelt at tale om rammevilkår, afgiftsstrukturer og investeringsincitamenter, så virksomhederne kan komme i gang. Vi vil rigtig gerne deltage i den trepartsdrøftelse som Venstre foreslår, og der byder vi ind med al den ekspertise, som vi har på det grønne transportområde. Helt konkret foreslår vi, at man allerede nu nedsætter en klima- og miljøkommission for den tunge vejgodstransport, så vi kan få en langsigtet og klar strategi, slutter Carina Christensen.

 

Se de 17 initiativer fra Venstre her:

Venstre fremlægger onsdag udspillet "17 initiativer for et stærkere erhvervsliv". Her er et overblik over initiativerne i udspillet:

1. Skattestop: Venstre går til valg på et skattestop, som betyder, at ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned. Venstre har dog undtaget enkelte områder som boliger og tobak fra skattestoppet.

2. Byrdestop: Venstre vil videreføre ”byrdestoppet”, så virksomhederne ikke pålægges nye byrder, men får lettet ”byrderne” med otte milliarder kroner frem mod 2025 i stedet for det nuværende mål på seks milliarder kroner.

3. Stop for overimplementering: Venstre vil fortsætte arbejdet mod ”overimplementering” af EU-regler, der kan skabe byrder for virksomhederne og hæmme deres konkurrenceevne til skade for vækst og arbejdspladser i Danmark.

4. Pulje til styrket konkurrenceevne: Venstre foreslår at afsætte en pulje på 300 millioner kroner om året til at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke eller fjerne skatter og afgifter. 

5. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft: Beløbsordningen skal forbedres med en ny landespecifik ordning, hvor beløbsgrænsen sænkes fra en løn på de nuværende cirka 427.000 kroner om året til 350.000 kroner om året for arbejdstagere fra top-30-lande med det største investeringsflow til og fra Danmark.

6. Gode uddannelser: Venstre vil fra næste år afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse og undervisning og frigøre millioner af kroner til bedre uddannelse.

7. Livslang læring og efteruddannelse: Venstre vil invitere til nye trepartsforhandlinger for at sikre et yderligere løft i danske medarbejderes viden og kvalifikationer.

8. Bedre muligheder for medejerskab: Ordningen for medarbejderaktier skal styrkes, så en større del af medarbejdernes løn kan udbetales som medarbejderaktier.

9. Flere investeringer i iværksættere: For at styrke iværksætterkulturen i Danmark og forbedre iværksætternes adgang til risikovillig kapital i startfasen skal investorfradraget forhøjes fra 400.000 til 800.000 kroner fra 2020 for direkte investeringer og 250.000 kroner for indirekte investeringer.

10. Flere børsnoteringer i Danmark: Aktiesparekontoen skal forhøjes gradvist fra 50.000 kroner i 2019 til 200.000 kroner i 2022.

11. Familievirksomheder skal blive på danske hænder: Bo- og gaveafgiften for familieejede virksomheder skal holdes på fem procent fra næste år.

12. Iværksætteri på skoleskemaet: Entreprenørskabsundervisning skal være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser på hele området fra erhvervsuddannelserne til STX.

13. Iværksætterorlov: Studerende skal have mulighed for at tage iværksætterorlov i en periode på op til et år i løbet af en videregående uddannelse mod ikke at modtage SU eller dagpenge.

14. Førende på deleøkonomi: Venstre vil indgå aftale med deleøkonomiske tjenester i stil med aftalen med Airbnb.

15. Mere forskning i grøn teknologi: Venstre vil øremærke to tredjedele af væksten i forskningsreserven til grøn forskning. Det vil ifølge Venstre øge den grønne forskning med én milliard kroner i 2025.

16. Danmark som testland: Venstre vil undersøge mere fleksible udbud, som kan rumme de nyeste teknologiske løsninger, og så mindre virksomheder får bedre muligheder for at byde på offentlige opgaver.

17. Verdensmål som dansk konkurrencefordel: Venstre ønsker at samle staten, erhvervslivet og organisationer til en trepartsdrøftelse om, hvordan man fremmer FN's 17 verdensmål.

Kilde: Venstres udspil "17 initiativer for et stærkere erhvervsliv".

 

SENESTE ITD NYT
onsdag 11. december 2019

Connie Hedegaard er juryformand for Danish Transport Award 2020

Danish Transport Award 2020 får en stærk og kvalificeret juryformand i Connie Hedegaard. Virksomheder og medarbejdere, der arbejder fremsynet med grøn omstilling, klima og miljø, kan vinde, når ITD uddeler to priser: Årets transportvirksomhed og årets medarbejder. Det er ITD’s medlemsvirksomheder, der nominerer kandidaterne til priserne, og de første indstillinger er allerede kommet. ITD står bag prisen.

Connie Hedegaard er juryformand for Danish Transport Award 2020 >
tirsdag 10. december 2019

ITD: Historisk klimalov er landet – forude venter arbejdet!

Ny bindende klimalov forpligter siddende og fremtidige regeringer til at arbejde for at reducere Danmarks udledning med 70 procent i 2030. ITD støtter den overordnede målsætning og ser frem til arbejdet med de kommende klimahandlingsplaner.

ITD: Historisk klimalov er landet – forude venter arbejdet! >
tirsdag 10. december 2019

Handelsdokument til animalske biprodukter ændret

Handelsdokumentet, som skal ledsage animalske biprodukter og afledte produkter under transport, skal nu indeholde oplysninger om godkendelse eller registrering af virksomheder og anlæg, som de animalske biprodukter sendes fra og til.

Handelsdokument til animalske biprodukter ændret >

Hjemmesiden anvender cookies. Vi bruger dem primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her

close