Oversigt over udvalgte skattesatser pr. 1. januar 2019

- se forklaring af de forskellige punkter neden for:

 

Type

 

Sats pr. 1/1-2019

Skattefri rejsegodtgørelse

 

509,00 kr. pr. døgn

Skattefri befordringsgodtgørelse

(kilometerpenge) ved brug af medarbejderens

eget køretøj (bil/motorcykel) som led i arbejdet

 

3,56 kr. pr. km indtil 20.000 km årligt

 

1,98 kr. pr. km over 20.000 km årligt

Befordringsfradrag (fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde)

0-24 km: Intet fradrag

25-120 km: 1,98 kr. pr. km

Over 120 km: 0,99 kr. pr. km

Over 120 km i visse udkantskommuner: 1,98 kr. pr. km

 

Rejseudgifter

Hvis virksomheden vælger at betale medarbejderen en skattefri godtgørelse for henholdsvis mad og drikke (i stedet for dækning af udgifter)

 

Kostsatsen: 509,00 kr. pr. døgn

Logisatsen: 219,00 kr. pr. døgn

Fri kost på rejser

Kostsatsen: 509,00 kr. pr. døgn, som reduceres med 15 pct. for morgenmad, 30 pct. for frokost og 30 pct. for aftensmad.

 

 

Mere om skattefri rejsegodtgørelse

Med virkning fra 1. januar 2019 reguleres satsen for betaling af skattefri rejsegodtgørelse fra 498,00 kr. (2018) til 509,00 kr. pr. døgn.

 

Når en medarbejder rejser i forbindelse med arbejde, kan arbejdsgiveren udbetale en skattefri rejsegodtgørelse til medarbejderen, såfremt rejsen har en varighed af mere end 24 timer. For at der er tale om en rejse, er det en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet.

 

Det er arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at alle betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Også hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen. Medarbejderen kan i stedet tage fradrag i sin skattepligtige indkomst.

 

For mere information om reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse se SKATs hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242214

 

 

Mere om skattefri befordringsgodtgørelse (kilometerpenge)

Satserne for betaling af skattefri befordringsgodtgørelse (kilometerpenge) samt rejseudgifter til medarbejderen reguleres også med virkning fra 1. januar 2019. Ved brug af medarbejderens eget køretøj (bil/motorcykel) som led i arbejdet stiger taksten til 3,56 kr. pr. km indtil 20.000 km årligt. Ved kørsel over 20.000 km årligt med eget køretøj stiger taksten til 1,98 kr. pr. km.

 

Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse er det ligeledes virksomheden, som skal kontrollere, at alle betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiveren skal også her føre kontrol med kørslens erhvervsmæssige formål og delmål, det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte km, herunder angivelsen heraf samt dato for kørslen og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Også hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen. Medarbejderen kan i stedet tage fradrag i sin skattepligtige indkomst.

 

Betaler arbejdsgiveren mere end de fastsatte takster for kørsel i eget køretøj, bliver medarbejderen beskattet af hele beløbet. Medarbejderen bliver ligeledes beskattet af hele beløbet, hvis der udbetales et fast beløb uafhængigt af antal kørte kilometer.

 

Mere om befordringsfradrag (fradrag for kørsel mellem hjem og arbejde)

Medarbejdere har mulighed for at tage et skattemæssigt fradrag for den afstand, der er mellem medarbejderens bopæl og arbejdsstedet. Fradraget er uafhængigt af, om medarbejderen benytter egen bil eller ej. Der kan foretages fradrag, uanset om medarbejderen selv kører i bil, eller hvis medarbejderen kører sammen med en kollega. Også hvis medarbejderen vælger at tage offentlige transportmidler eller for eksempel cykle til arbejdet, kan fradraget beregnes ud fra afstanden mellem hjem og arbejde.

 

Satserne for indkomståret 2019 er fastsat til:

0-24 km: Intet fradrag

25-120 km: 1,98 kr. pr. km

Over 120 km: 0,99 kr. pr. km

Over 120 km i visse udkantskommuner: 1,98 kr. pr. km

 

Mere om rejseudgifter

Hvis medarbejderen rejser i forbindelse med arbejdet, kan virksomheden skattefrit betale udgifter til mad, drikke og overnatning efter regning. Virksomheden kan derudover betale medarbejderen en skattefri godtgørelse på 25 procent af kostsatsen til at dække udgifter til småfornødenheder på rejsen. Virksomheden kan i stedet for at dække udgifter vælge at betale medarbejderen en skattefri godtgørelse for henholdsvis mad og drikke på 509,00 kr. (kostsatsen) og 219,00 kr. (logisatsen). Alternativt kan medarbejderen foretage fradrag for faktiske rejseudgifter mod dokumentation eller ved anvendelse af standardsatserne. Fra og med indkomståret 2019 er loftet over fradraget for rejseudgifter 28.000 kr.

 

Mere om fri kost

Får medarbejderen fri kost på rejsen, skal kostsatsen (509,00 kr.) reduceres med 15 procent for morgenmad, 30 procent for frokost og 30 procent for aftensmad.

Alle skattefrie godtgørelser kræver, at der er tale om en rejse på mindst 24 timer, og at medarbejderen overnatter i forbindelse med rejsen.

 

Hjemmesiden anvender cookies. Vi bruger dem primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her

close